Συσπείρωση

Γίνονται Μειώσεις Μισθών στην Τράπεζα Πειραιώς;

25/1/2017

Κάποιοι συνάδελφοι, δέχονται πιέσεις να αποδεχθούν μειώσεις στο τμήμα της μισθοδοσίας τους  που χαρακτηρίζεται ως «οικειοθελής παροχή ελευθέρως ανακλητή».

Το πρόβλημα που ανακύπτει με την Τράπεζα έχει δύο σκέλη , τόσο τις μειώσεις μισθών, όσο και τον χαρακτηρισμό μέρους των αποδοχών μας ως «οικειοθελή παροχή ελευθέρως ανακλητή».

Σχετικά με τις μειώσεις μισθών, να σημειώσουμε εδώ ότι, οι αποδοχές των υπαλλήλων της πρώην ΑΤΕ, που ήλθαν στην Τράπεζα Πειραιώς χωρίς διαδοχή, με ατομική σύμβαση, είναι οι συμβατικές αποδοχές  που είχαμε στις 31/5/2012. Η ατομική σύμβαση που έχουμε υπογράψει, προστατεύει τις αποδοχές μας, και δεν μπορεί να αλλάξει, μονομερώς, από την τράπεζα.

Σχετικά με τον χαρακτηρισμό τμήματος των αποδοχών μας ως «οικειοθελή παροχή ελευθέρως ανακλητή», έχει γίνει προσφυγή στο Υπ. Εργασίας (Συμφιλιωτική) από τον ΣΕΤΑΠ, από το προηγούμενο Προεδρείο (Συσπείρωση – ΕΣΑΚ).

Στο Πρακτικό Συμφιλίωσης η Τράπεζα δηλώνει ότι αποτυπώνει τη συγκεκριμένη μισθοδοσία στο πλαίσιο εφαρμογής ομοιόμορφης μισθολογικής πολιτικής και ότι δεν υπάρχει πρόθεση να προβεί σε μειώσεις των αποδοχών των εργαζομένων στην πρώην ΑΤΕ.

Να σημειώσουμε εδώ ότι, ουδέποτε έχει πέσει στην αντίληψή μας περίπτωση μείωσης μισθού σε εργαζόμενο που προέρχεται από την πρώην ΑΤΕ, και σε όλες τις επικοινωνίες που είχαμε με την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μας διαβεβαίωναν ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα.

Η Συσπείρωση πιστεύει ότι οι μειώσεις μισθών, είτε μας αφορούν άμεσα, είτε αφορούν άλλους συναδέλφους μας, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα από όλους τους συλλόγους. Γιατί αν οι μειώσεις μισθών, αυτή τη στιγμή, αφορούν στον διπλανό μας, ίσως να έρθει η στιγμή, που θα αφορούν και εμάς.

Η εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας από την Τράπεζα θα επιτρέψει να μετονομαστεί η  «οικειοθελής παροχή ελευθέρως ανακλητή»  σε επίδομα  βαθμού, θέσης ευθύνης κλπ.

Οι άλλοι σύλλογοι

Όπως γίνεται με όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς, ο κάθε σύλλογος ακολουθεί τη δική του τακτική, και για το ίδιο ζήτημα, γίνονται ενέργειες από τον κάθε σύλλογο ξεχωριστά.

Ο ΣΕΤΠ, σε μια ακόμη προσπάθεια να αποδεχτούν οι εργαζόμενοι  τις βλαπτικές γι’ αυτούς, αποφάσεις της διοίκησης, αδιαμαρτύρητα, λέει, σε επισκέψεις του σε κεντρικές Διευθύνσεις της Τράπεζας,  ότι «έρχονται μειώσεις μισθών, αλλά να δοξάζουμε το θεό που έχουμε τη δουλειά μας».

Ο σύλλογος της ΜΑ-ΘΡΑ προσέφυγε 2 φορές στην Επιθεώρηση Εργασίας για τις περικοπές της «οικειοθελούς παροχής» αλλά και για τον χαρακτηρισμό μέρους του μισθού ως «οικειοθελής παροχή». Στη συνέχεια άσκησε αγωγή, η οποία έγινε, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, δεκτή.

Επίσης, από ανακοίνωση πληροφορούμαστε ότι, ο ΣΕΥΤΠΕ έχει στείλει εξώδικο διαμαρτυρία προς τη Διοίκηση της Τράπεζας, για τη μετατροπή μέρους των καταβαλλόμενων αποδοχών σε «οικειοθελή παροχή».

Τι πρέπει να κάνει ο ΣΕΤΑΠ

Κατά τη γνώμη μας, πρέπει να σταματήσουν οι αποσπασματικές ενέργειες από κάθε σύλλογο χωριστά, για το ίδιο πρόβλημα. Πρέπει ο ΣΕΤΑΠ, ζητώντας και την παρέμβαση της ΟΤΟΕ, να συγκαλέσει σύσκεψη όλων των συλλόγων για να συντονίσουμε τη δράση μας.

Επίσης πρέπει, να ζητήσουμε από τα μέλη μας να ενημερώσουν τον σύλλογο για τυχόν  περιπτώσεις απόπειρας μείωσης μισθών που έχουν πέσει στην αντίληψή τους.

Και τέλος, στη συνάντηση με τη Διοίκηση της Τράπεζας, να ζητήσουμε ενημέρωση για το θέμα.