Συσπείρωση

Αξιολόγηση δίκαιη και αξιοκρατική

22/2/2017

Ξεκίνησε η ετήσια Αξιολόγηση του προσωπικού της Τράπεζας Πειραιώς. Η διαδικασία της Αξιολόγησης θα διαρκέσει μέχρι τις 3/3/2017.

Για άλλη μια φορά, η αξιολόγηση ξεκίνησε χωρίς διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, αλλά και χωρίς την έκδοση μιας εγκυκλίου που να αναγγέλλει την έναρξή της και να περιγράφει τη διαδικασία. Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν με προσωπικά e-mails.

Ο Κανονισμός Αξιολόγησης προβλέπει τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων, τόσο στη σύνταξη ή την τροποποίησή του, όσο και στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. Παρατηρούμε, όμως, ότι, τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι εκπρόσωποί τους, συνειδητά, παραβλέπονται.  Επίσης, ο Κανονισμός Αξιολόγησης προβλέπει ότι «οι επιπτώσεις της αρνητικής απόδοσης είναι αυτές που καθορίζονται από τον Οργανισμό Προσωπικού» (τον οποίο η Τράπεζα δεν εφαρμόζει). Η Τράπεζα έχει δεσμευτεί ενώπιον του ΣΕΠΕ ότι θα διαβουλευτεί με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τον τρόπο της αξιολόγησης και δεν τήρησε ποτέ αυτή της την δέσμευση.

Ο ΣΕΤΑΠ, από το 2015, με εξώδικο, ενημέρωσε ότι, δεν αποδέχεται το σύστημα αξιολόγησης, γιατί η διοίκηση της Τράπεζας δεν τήρησε τη διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης όπως είχε υποχρέωση σύμφωνα με το Π.Δ. 240/2006 «περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημέρωσης διαβούλευσης των εργαζομένων».

Οι λόγοι που μας έβρισκε, τότε, αλλά και σήμερα, αντίθετους ο συγκεκριμένος τρόπος αξιολόγησης είναι οι εξής :

·        Δεν προωθείται η δικαιοσύνη και η αξιοκρατία στην αξιολόγηση. Η εργοδοτική αυθαιρεσία επιτρέπει στον προϊστάμενο να αξιολογεί με βάση υποκειμενικούς παράγοντες (προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες). 
·        Πρέπει να μπει ένα τέλος στην απαξίωση των στελεχών της ΑΤΕ. Οι υπάλληλοι που προέρχονται από την πρώην ΑΤΕ και μοχθούν καθημερινά στα καταστήματα και στις κεντρικές διευθύνσεις, περιμένουν να αναγνωριστούν οι προσπάθειές τους και να πάψει η μεροληπτική αντιμετώπισή τους ως παιδιά ενός κατώτερου θεού.
·        Έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι προϊστάμενοι ασκούν πίεση προς τους συναδέλφους να αυτό – βαθμολογηθούν με χαμηλή βαθμολογία. Η πίεση αυτή, είτε ασκείται από φόβο του προϊσταμένου ότι θα φανεί ανεπαρκής αν η δική του βαθμολογία είναι χαμηλότερη από των υφισταμένων του, είτε από την επιθυμία να δικαιολογήσουν προ-αποφασισμένες προαγωγές με μια υψηλή βαθμολογία, πρέπει να σταματήσει.
·        Η ατομική στοχοθεσία δεν είναι νόμιμη. Οι στόχοι πρέπει να μπαίνουν στο κατάστημα ή στο τμήμα και ο κάθε υπάλληλος, ανάλογα με τη θέση του και τις δεξιότητές του να συνεισφέρει στο συνολικό αποτέλεσμα.
·        Η αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνεται με γνώμονα τις πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων. Είμαστε τραπεζοϋπάλληλοι και όχι ασφαλιστές. Η συνεχής όχληση των πελατών για νέες πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων διαρρηγνύει την εμπιστοσύνη που έχουν κατακτήσει οι συνάδελφοι στην τοπική κοινωνία.
·        Η θέσπιση εξωπραγματικών στόχων, που έχουν μοναδικό σκοπό να δημιουργούν αφόρητη πίεση στους εργαζόμενους, μας βρίσκει αντίθετους. Οι στόχοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κρίση και κατ’ επέκταση τη δυσκολία πώλησης σε μια κοινωνία ρημαγμένη από τα μνημόνια.

Η Συσπείρωση ζητά τη σύγκλιση του Γ.Σ. του ΣΕΤΑΠ για συζήτηση του θέματος της αξιολόγησης και για την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Εμείς προτείνουμε  μια συνάντηση με θέμα την Αξιολόγηση, με την συμμετοχή εργαζομένων και συνδικαλιστών από όλους τους συλλόγους, για να οργανώσουμε τη δράση μας πάνω στα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν όλους μας. Ένα ομόφωνο αίτημα προς την Τράπεζα Πειραιώς θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική μας δύναμη.