Συσπείρωση

«ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗ» ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

29/6/2017

Τα αποδεικτικά της τελευταίας μισθοδοσίας μας επεφύλασσαν μια έκπληξη! Το επίδομα ξένης γλώσσας καθώς και η παιδική μέριμνα ενσωματώθηκαν στο κουτάκι της οικειοθελούς παροχής μαζί με όλα τα άλλα επιδόματα.

Θυμίζουμε ότι για τους εργαζόμενους της πρώην ΑΤΕ, όλα τα επιδόματα που προβλέπονταν από τις επιχειρησιακές ΣΣΕ, από το 2013, είχαν ενσωματωθεί στο κουτάκι της οικειοθελούς παροχής (η οποία, μάλιστα, στην πορεία έγινε και ελευθέρως ανακλητή). Στα αποδεικτικά της μισθοδοσίας μας, το επίδομα ξένης γλώσσας ήταν διακριτό, αλλά απέκτησε και αυτό αστερίσκο (*οικειοθελής παροχή ελευθέρως ανακλητή). Σήμερα, η Τράπεζα αποφασίζει να ενσωματώσει και το επίδομα ξένης γλώσσας και την παιδική μέριμνα στην οικειοθελή παροχή.

Θα αναρωτηθεί κανείς ποιος είναι ο λόγος για αυτές τις αλλαγές στην απεικόνιση της μισθοδοσίας μας.

Η άποψη της Τράπεζας ότι γίνεται στο «πλαίσιο εφαρμογής ομοιόμορφης μισθολογικής πολιτικής»,  δεν πείθει κανέναν. Πιστεύουμε ότι πίσω από τις αλλαγές στον τρόπο εμφάνισης της μισθοδοσίας μας κρύβεται η προσπάθεια μισθολογικής εξομοίωσης των εργαζομένων προς τα κάτω.

Γιατί ονομάστηκε «οικειοθελής παροχή ελευθέρως ανακλητή» αν δεν υπάρχει η πρόθεση να την καταργήσουν; Γιατί θέλουν να μας προϊδεάσουν ότι είναι στο χέρι του εργοδότη να τη δίνει ή να την καταργήσει;

Ειδικά για εμάς, τους υπαλλήλους της πρώην ΑΤΕ, που υπογράψαμε ατομικές συμβάσεις πρόσληψης με τον συμβατικό μισθό της 31.5.2012, ο μισθός αυτός δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Η οποιαδήποτε μεταβολή του συμφωνημένου, συμβατικού μισθού συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων αυτών.

Ο ΣΕΤΑΠ, από τις 12.7.2013 είχε εκφράσει την αντίθεσή του και τη διαμαρτυρία του στις βλαπτικές μεταβολές στη μισθοδοσία μας με επιστολή του προς τη Διοίκηση της Τράπεζας και αργότερα με την προσφυγή στην επιθεώρηση εργασίας.

Το ζήτημα είναι σοβαρό και απαιτεί τη σύμπραξη όλων, ανεξάρτητα από την τράπεζα προέλευσης.

Η προσπάθεια μείωσης του μισθού μας, μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις στο επίδομα ξένης γλώσσας και την παιδική μέριμνα, μοιάζουν με έγκλημα προμελετημένο.

Στο χθεσινό (28/6/2017) Δ.Σ. του ΣΕΤΑΠ αποφασίστηκε, σε συνεργασία με τους νομικούς μας να κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα για την αποκατάσταση των επιδομάτων μας στην απεικόνιση της μισθοδοσία μας.

Ελπίζουμε, η σημερινή πλειοψηφία του Δ.Σ. του ΣΕΤΑΠ, να κάνει το αποφασιστικό βήμα στη διεκδίκηση της εξάλειψης της «οικειοθελούς παροχής» και να μην επικρατήσει η καλοκαιρινή ραστώνη μέχρι να ξεχαστεί και αυτό το θέμα όπως τόσα άλλα (π.χ. κανονισμός εργασίας, ωράριο, ασφαλιστήριο Ν.Ν.)