ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΞ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

EURO A

EURO B

       
 

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ - 0310

   
       
 

1. ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

   
       
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

   
       

093

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ:ΠΑΝΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (Ανά όργανο 52,83 ΕΥΡΩ)

264,12

264,12

 

1. ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Αορτικό Τόξο

- Δεξιά έσω καρωτίδα

- Αριστερά έσω καρωτίδα

- Δεξιά σπονδυλική αρτηρία

- Αριστερά σπονδυλική αρτηρία

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΘΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 52,83 ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ.

 

105

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ : ΑΟΡΤΙΚΟ ΤΟΞΟ

79,24

79,24

 

1. ΑΟΡΤΙΚΟ ΤΟΞΟ - ΚΑΡΩΤΙΔΕΣ

- Αορτικό Τόξο

- Δεξιά καρωτίδα - Διχασμός

- Σπονδυλικές αρτηρίες

- Υποκλείδιες αρτηρίες

 

106

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ : ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ

79,24

79,24

 

2. ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ

- Κοιλιακή αορτή

- Λαγόνιες αρτηρίες

- Μηριαίες αρτηρίες

- Ιγνιακές αρτηρίες

- Τριχασμός

(πρόσθια, οπίσθια κνημιαία, μεσοστέα)

 

107

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ : ΝΕΦΡΩΝ

47,54

47,54

 

3. ΝΕΦΡΟΙ

- Κοιλιακή αρτηρία

- Αριστερή νεφρική αρτηρία

- Δεξιά νεφρική αρτηρία

 

108

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ : ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ

63,39

63,39

 

4. ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ

- Ανω κοίλη φλέβα

- Αριστερά πνευμονική αρτηρία

- Δεξιά πνευμονική αρτηρία

- Πλήρωση καρδιακών κοιλοτήτων

 

064

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ : ΑΟΡΤΗΣ

47,54

47,54

 

5. ΑΟΡΤΗ

- Ανιούσα Αορτή - Τόξο

- Θωρακική Αορτή

- Κοιλιακή αορτή

 

094

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ : ΤΡΑΧΗΛΟΣ (Ανά όργανο 52,83 ΕΥΡΩ)

211,30

211,30

 

2. ΤΡΑΧΗΛΟΣ

- Αορτικό τόξο

- Κοινές καρωτίδες

- Σπονδυλική αρτηρία

- Υποκλείδιες αρτηρίες

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΘΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 52,83 ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ.

 

095

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ : ΝΕΦΡΟΙ ( Ανά όργανο 52,83 ΕΥΡΩ)

158,47

158,47

 

3. ΝΕΦΡΟΙ

- Κοιλιακή αορτή

- Δεξιά νεφρική αρτηρία

- Αριστερά νεφρική αρτηρία

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΘΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 52,83 ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ.

 

096

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ : ΗΠΑΡ ( Ανά όργανο 52,83 ΕΥΡΩ)

158,47

158,47

 

4. ΗΠΑΡ

- Αορτή

- Ηπατική αρτηρία

- Αριστερά γαστρική αρτηρία

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΘΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 52,83 ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ.

 

097

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ : ΣΠΛΗΝ ( Ανά όργανο 52,83 ΕΥΡΩ)

105,65

105,65

 

5. ΣΠΛΗΝ

- Αορτή

- Σπληνική αρτηρία

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΘΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 52,83 ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ.

 

098

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ : ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ( Ανά όργανο 52,83 ΕΥΡΩ)

158,47

158,47

 

6. ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

- Δεξιά επινεφριδική

- Αριστερά επινεφριδική

- Κοιλιακή αορτή

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΘΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 52,83 ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ.

 

099

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ : ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ ( Ανά όργανο 52,83 ΕΥΡΩ.)

158,47

158,47

 

7. ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ

- Κοιλιακή αρτηρία

- Ανω μεσεντέριος

- Κάτω μεσεντέριος

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΘΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 52,83 ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ.

 

100

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ : ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ ( Ανά όργανο 52,83 ΕΥΡΩ)

158,47

158,47

 

8. ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ

- Κοιλιακή αορτή

- Ανω μεσεντέριος

- Κάτω μεσεντέριος

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΘΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 52,83 ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ.

 

101

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ : ΛΗΨΗ ΡΕΝΙΝΗΣ ( Και τα τρία όργανα)

140,87

140,87

 

9. ΛΗΨΗ ΡΕΝΙΝΗΣ

- Κάτω κοίλη φλέβα

- Αριστερά νεφρική

- Δεξιά νεφρική

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΘΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 52,83 ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ.

 

078

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ: ΑΝΩ ΑΚΡΟ ΔΕΞΙΟ (Ανά όργανο 39,62 ΕΥΡΩ)

158,47

158,47

 

1. ΑΝΩ ΑΚΡΟ ΔΕΞΙΟ

- Αορτικό τόξο

- Υποκλείδιος αρτηρία - Μασχαλιαία αρτηρία

- Βραχίονος - Κερκιδική - Ωλένια

- Ακρας χειρός

 

102

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ:ΑΝΩ ΑΚΡΟ ΑΡΙΣΤ.(Ανά όργανο 39,62 ΕΥΡΩ)

158,47

158,47

 

2. ΑΝΩ ΑΚΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ

- Αορτικό Τόξο

- Υποκλείδιος αρτηρία - Μασχαλιαία αρτηρία

- Βραχίονος - Κερκιδική - Ωλένια

- Ακρας χειρός

 

103

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ: ΛΕΚΑΝΗ (Ανά όργανο 42,26 ΕΥΡΩ)

211,30

211,30

 

3. ΛΕΚΑΝΗ

- Κοιλιακή αορτή

- Λαγόνιες

- Μηριαία αρτηρία

- Ιγνιακή αρτηρία

- Ακρο πόδι

 

104

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΟ ΚΑΘ/ΣΜΟ: ΣΠΛΗΝΟ-ΠΥΕΟΛΟΓΡΑΦΙΑ (Ανά όργανο 52,82 ΕΥΡΩ)

105,65

105,65

 

4. ΣΠΛΗΝΟ-ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ

- Σπληνική Φλέβα

- Πυλαία Φλέβα

 

082

ΑΓΓΕΙΟΔΥΝΑΜΟΓΡΑΦΙΑ ( ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΗ )

22,89

22,89

444

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

   

081

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ( ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΣΤΕΝΩΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ).

109,00

109,00

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑ SELDINGER,ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΠΑΛΟΝΙ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΙΑΓ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 2-3 ΑΚΤΙΝ/ΦΙΩΝ, ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ, ΝΕΑ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΙΑΓ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 5-6 ΑΚΤΙΝ/ΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΕΔΩ ΥΠΑΓΕΤΑΙ Η ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η ΑΚΡΩΝ,ΠΛΗΝ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ. ( Η ΦΘΟΡΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ). ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΟ ΧΩΡΙΣΤΑ. ΑΞΙΑ ΣΚΙΑΓ/ΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

 

087

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ-ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΗΣ - ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΟ ΥΠΕΡ/ΦΗΜΑ.

18,58

20,60

086

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΛΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 50% ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΠΛΑΦΟΝ 20,54 ΕΥΡΩ)

8,28

10,39

089

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΠΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 50% ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟ ΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  (ΠΛΑΦΟΝ 20,54 ΕΥΡΩ)

8,28

9,95

090

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ- ΦΛΕΒΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΗ

14,44

15,73

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 50% ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΠΛΑΦΟΝ 20,54 ΕΥΡΩ.).

   

088

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ-ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΥΠΕΡ/ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

14,44

15,73

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 50% ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΠΛΑΦΟΝ 20,54 ΕΥΡΩ)

   

076

ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΣ.

109,00

109,00

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑ SELDINGER , ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ  ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΗΣΚΙΑΓ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 5 ΑΚΤΙΝ/ΦΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ,ΝΕΑ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΙΑΓ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 5-7 ΑΚΤΙΝ/ΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΕΔΩ ΥΠΑΓΕΤΑΙ Ο ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. (Η ΦΘΟΡΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ,ΟΔΗΓΩΝ ΚΑ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ,ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ ,ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ.ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΟ ΧΩΡΙΣΤΑ. ΑΞΙΑ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

 

222

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

2,94

2,94

079

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΕ ΜΙΑΣ ΣΤΕΝΩΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

71,11

71,11

071

ΛΕΜΦΟΓΡΑΦΙΑ

37,95

37,95

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΟΥ, ΒΡΑΔΕΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 6-8  ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ( ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ) Η ΦΘΟΡΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟ

 
       
 

2. ΑΡΤΗΡΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

   
       

074

ΑΟΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ, ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ

37,95

37,95

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ, ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 3 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΞΙΑ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

 

073

ΑΟΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ,ΜΕ ΕΓΧΥΣΗ

71,11

71,11

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΤΑ SELDINGER , ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 10-20 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ : ΑΟΡΤΙΚΟ ΤΟΞΟ, ΜΕΛΕΤΗ 4 ΑΓΓΕΙΩΝ - ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΑΟΡΤΗ Η ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΑΟΡΤΗ ( Η ΦΘΟΡΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ )  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΞΙΑ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

 

075

ΑΡΤΗΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ

94,79

94,79

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑ SELDINGER ,ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 10-20 ΑΚΤΙΝ/ΦΙΩΝ.ΕΔΩ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΑΡΤΗΡ/ΦΙΑ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ,ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ,ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΑΣ,ΗΠΑΤΙΚΗΣ, ΝΕΦΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΚΗΣ, ΑΝΩ Η ΚΑΤΩ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. (Η ΦΘΟΡΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ,ΟΔΗΓΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ).ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΟ ΧΩΡΙΣΤΑ -Η ΑΞΙΑ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

 

072

ΑΡΤΗΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΚΡΩΝ ,ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ

23,71

23,71

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 3 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟ ΑΞΙΑ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

 
       
 

3. ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΕΣ

   
       

068

ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΟΥ

19,87

19,87

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΜΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ,ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΟΙΛΗΣ Η ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ, ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 5-6 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ , ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟ ΑΞΙΑ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

 

070

ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ , ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ

85,31

85,31

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑ SEILDINGER ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣ ,ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ,ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 5-10 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ Η ΦΘΟΡΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΟ ΧΩΡΙΣΤΑ

 

069

ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ.

47,46

47,46

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑ SEILDINGER ,ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 3-5 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

 
       
 

4. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

   
       
 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

   
       

091

ΑΝΕΥΡΙΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 
( ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)

205,08

246,08

007

ΑΟΡΤΟ-ΜΗΡΙΑΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 
( ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)

205,08

246,08

008

ΑΟΡΤΟ-ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΝ,ΑΟΡΤΟ-ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ (ΕΞΑΙΡ.ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)

205,08

246,08

009

ΤΡΑΥΜΑ ΑΟΡΤΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)

205,08

246,08

       
 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

   
       

012

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΩ ΦΛΕΒΑΣ (ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

123,05

147,68

014

ΕΝΔΑΡΤΗΡΙΕΚΤΟΜΗ ΑΟΡΤΗΣ-ΔΙΧΑΣΜΟΥ (ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

123,05

147,68

013

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΠΛΑΧΝΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ (ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

123,05

147,68

010

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ 

(ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

123,05

147,68

011

ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΛΕΒΩΝ (ΒΑΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)

123,05

147,68

       
 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

   
       

030

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΚΕΛΟΥΣ ( ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

82,14

98,49

034

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΛΑΓΩΝΙΟΥ-ΛΑΓΟΝΟΜΗΡΙΑΙΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ  (ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

82,14

98,49

032

ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΣΧ.ΔΙ ΑΙΜΟΔΙΑΛ.-ΜΕΓ.ΕΠΕΜΒΑΣΗ

82,14

98,49

028

ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

82,14

98,49

021

ΕΝΔΑΡΙΕΚΤΟΜΗ ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ (ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)

82,14

98,49

017

ΕΝΔΑΡΤΗΡΙΟΕΚΤΟΜΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ 
(ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

82,14

98,49

018

ΕΝΔΑΡΤΗΡΙΟΕΚΤΟΜΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 
(ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)

82,14

98,49

024

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ (ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

82,14

98,49

023

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΜΕΤΑΘΡΟΜΒΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (COCKETT) (ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)

82,14

98,49

025

ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗ ΕΠΙ ΟΞΕΙΑΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΣ  (ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

82,14

98,49

033

ΚΑΡΩΤΙΔΟ-ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΞΩΘΩΡΑΚΙΚΟ (ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

82,14

98,49

031

ΜΑΣΧΑΛΟΜΗΡΙΑΙΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ (ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

82,14

98,49

019

ΜΗΡΟΙΓΝΥΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ  (ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)

82,14

98,49

020

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΑΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)

82,14

98,49

022

ΟΓΚΟΙ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ (ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

82,14

98,49

015

ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ-ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ  (ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)

82,14

98,49

027

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑΝΕΥΡΙΣΜΑΤΑ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 
(ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

82,14

98,49

016

ΠΛΑΣΤΙΚΗ " ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ" ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)

82,14

98,49

026

ΣΑΦΗΝΟΙΓΝΙΑΚΗ ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΙΣ 
(ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

82,14

98,49

029

ΣΥΜΠΑΘΕΚΤΟΜΗ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ 
(ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

82,14

98,49

       
 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

   
       

042

ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΛΑΓΩΝΙΩΝ ΦΛΕΒΩΝ (ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

49,27

65,68

085

ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ (ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

49,27

65,68

038

ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (FISTULA) ΔΙ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗ (ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΕΜΒ)

49,27

65,68

041

ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΕΣ (ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)

49,27

65,68

036

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΚΙΡΣΟΥΣ (STRIPING) (ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

49,27

65,68

040

ΜΗΡΟΜΗΡΙΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ( ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ)  (ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ)

49,27

65,68

043

ΠΕΡΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΘΕΚΤΟΜΗ ( ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

49,27

65,68

035

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΗΣ " ΕΝ ΒΑΘΕΙ" ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 
( ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

49,27

65,68

039

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Η ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ( ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΕΜΒ.)

49,27

65,68

044

ΣΧΑΣΗ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ ΚΝΗΜΗΣ ( ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

49,27

65,68

037

ΥΠΕΡΗΒΙΚΟ ΜΗΡΟΜΗΡΙΑΙΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ 
( ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

49,27

65,68

       
 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

   
       

046

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ  ( ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

24,71

32,87

049

ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΣ  ( ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

24,71

32,87

048

ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΣΑΦΗΝΟΥΣ ΦΛΕΒΑΣ  ( ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

24,71

32,87

045

ΒΙΟΨΙΑ ΑΓΓΕΙΩΝ ( ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

24,71

32,87

047

ΔΙΗΘΗΣΗ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΓΑΓΓΛΙΩΝ ΜΕ ΝΟΒΟΚΑΙΝΗ (ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

24,71

32,87

050

ΕΝΔΟΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤ.(ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒ)

24,71

32,87

051

ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΡΣΟΥΣ (ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ) ( ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ )

24,71

32,87

 

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΙΡΣΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ ΌΤΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 8 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ, ΣΤΗΝ ΚΆΘΕ ΔΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ 3-4 ΕΝΕΣΕΙΣ ΔΗΛ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ 32 ΚΑΤ΄ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ. ΣΤΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΣΤΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ.

Ο ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.ΕΥΝΟΗΤΟ ΕΊΝΑΙ ΌΤΙ ΚΆΘΕ ΆΛΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΕΆΝ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΌ LASER, ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 10 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ( 5,87 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ).

ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ, Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

ΕΆΝ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ , ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

 
       
 

5.ΑΠΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

   
       

066

ΑΠΟΙΔΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝ.Π.Χ. FLOWTRON-ANGOSTRAT

8,28

9,95

053

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΙΜΙΑΣ

8,28

9,95

061

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΔΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ "ΤΣΕΠΗΣ DOPPLER " ΑΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ( ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟ 50% ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ( ΠΛΑΦΟΝ 20,54 ΕΥΡΩ)

8,28

9,95

067

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ

8,28

9,95

555

ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

   

083

ΗΛΕΚΤΡΟΠΗΞΙΑ ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΩΝ

7,04

7,04

 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΩΝ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ LASER Η ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ, ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.

 

006

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

20,54

20,54

003

ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΙΑΤΡΕΙΟ-ΣΠΙΤΙ

20,54

20,54

002

ΙΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ , ΤΕΩΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ( Ν.Π.Δ.Δ.) ,ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΥΦΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΞΕΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ , ΙΑΤΡΕΙΟ - ΣΠΙΤΙ

19,08

19,08

001

ΙΑΤΡΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΣΠΙΤΙ

14,67

14,67

004

ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΣΠΙΤΙ

30,82

30,82

005

ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

4,40

4,40

059

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΛΗ

8,28

9,95

060

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΧΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ

8,28

9,95

062

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΕΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

8,28

9,95

052

ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΑΡΤΗΡΙΑΚΩΣ

8,28

9,95

063

ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

8,28

9,95

777

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΠΑΤΕ

   

057

ΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙ ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ( ΦΛΕΒΙΚΗ ΡΟΗ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ )

8,28

9,95

056

ΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙ ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΟΥ

8,28

9,95

054

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΞΩΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

8,28

9,95

092

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

8,28

9,95

080

ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

21,13

21,13

065

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ TRAINING ΑΓΓΕΙΩΝ RATSCHOW ΚΑΙ HURGER

8,28

9,95

055

ΦΩΤΟΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΑΠΛΗ

8,28

9,95

084

ΦΩΤΟΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

8,28

9,95

058

ΦΩΤΟΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΡΚΟΓΧΕΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

8,28

9,95

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ , Ο ΚΆΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΌΧΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΥΤΉ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ 3 ΤΟ ΧΡΟΝΟ. ( ΕΓΚ. 1/93)

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ