Συσπείρωση 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΣΕΤΑΠ 2013-2016: Μια Δύσκολη Τριετία με έναν Ικανοποιητικό Απολογισμό

12-04-2016.Μετά τις εκλογές του 2013, η Συσπείρωση ως πλειοψηφούσα παράταξη ανέλαβε την ευθύνη της διοίκησης του ΣΕΤΑΠ μαζί με την ΕΣΑΚ σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Σε ένα άλλο εργασιακό περιβάλλον με έναν ιδιώτη εργοδότη που δεν φημίζεται για την τήρηση των νόμων και των κανονισμών και απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές της κατάρρευσης των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Θεωρούμε ότι πετύχαμε ένα τεράστιο έργο και δεν το λέμε από παραταξιακό πατριωτισμό, μιλούν τα αποτελέσματα. Αποτελέσματα που πρέπει να διαβαστούν όχι με κριτήριο τη λειτουργία και τις συνδικαλιστικές δυνατότητες επί ΑΤΕ, ούτε με το τι θα θέλαμε να γίνει. Για τη σωστή ανάγνωση των αποτελεσμάτων πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να ληφθεί υπόψη το νέο δυσμενές εργασιακό περιβάλλον, τα θέματα που θέσαμε, το τι πετύχαμε και όλα αυτά να τα συγκρίνουμε με την πρακτική και αποτελέσματα των άλλων συλλόγων του εργασιακού μας χώρου.

ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ