Συσπείρωση 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΤΕ

Εκκαθάριση : Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα…

Η εκκαθάριση της Αγροτικής Τράπεζας, που λειτουργεί ήδη από την αλήστου μνήμης ημέρα της 27 Ιουλίου, κλείνει σε λίγο δύο χρόνια λειτουργίας. Μετά το «περήφανο deal» η διεύθυνση καθυστερήσεων της ΑΤΕ μαζί με τα καταστήματα καθυστερήσεων σε όλη την Ελλάδα υπάχθηκαν στον εκκαθαριστή, μαζί με το χαρτοφυλάκιο της «κακής τράπεζας». Υποσχέσεις... Τον Αύγουστο του 2012, μετά την υπογραφή των ατομικών συμβάσεων με την Πειραιώς, ο εκκαθαριστής συγκέντρωσε το προσωπικό της εκκαθάρισης στην Πανεπιστημίου 23 και το διαβεβαίωσε περίπου για όλα!!! Ότι η εκκαθάριση θα τους προσφέρει «εμπειρία» και ότι μετά θα είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας(!), ότι θα εκπαιδευτούν στα συστήματα της Πειραιώς(!) και ότι γενικά θα ληφθεί μέριμνα ώστε να μην αποκοπούν από την τράπεζα Πειραιώς.