Συσπείρωση 

Για την Επιχειρησιακη Συλλογικη Συμβαση του ΣΕΤΑΠ

05-03-2015.Η Επιτροπή Διαιτησίας συζήτησε μαζί μας το ενδεχόμενο είτε να υπογράψουμε από κοινού με την Τράπεζα μια επιχειρησιακή σύμβαση με ένα αίτημα που δεν μπλεκόταν με τα παλιά και πιθανά δημιουργούσε πρόβλημα, είτε να προβεί στην έκδοση Διαιτητικής Απόφασης. Ζήτησε να απαντήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Ο ΣΕΤΑΠ απάντησε ότι είναι διατεθειμένος να υπογράψει μια σύμβαση με την Τράπεζα ακόμη και με ένα μόνο σημείο αρκεί αυτό να ικανοποιούσε τις ανάγκες των εργαζομένων και πρότεινε το σημείο αυτό να είναι η χορήγηση επιχειρησιακού επιδόματος 6% σε όλους τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να αντισταθμιστούν οι απώλειες που είχαμε υποστεί από την τελευταία κλαδική της ΟΤΟΕ. Σε περίπτωση που η τράπεζα αρνηθεί την πρότασή μας, ζητήσαμε από τον ΟΜΕΔ να προχωρήσει στην έκδοση Διαιτητικής Απόφασης

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ